Udruga građana
PODMORNIČAR
Kochova 1a, 52100 Pula, Hrvatska
Tel: 385 52 222 698 | Fax: 385 52 217 877 | mail: info@podmornicar.hr

Osnivanje Udruge

Osnovana je 28.03.2008. god. u Puli sa željom da sačuva i njeguje naziv PODMORNIČAR, a što označava isključivo dobrovoljno izabran, vrlo moralan, discipliniran, po život težak i opasan, pojedinačno i kolektivno odgovoran i druželjubiv način života i rada koji traži visoku stručnost, hrabrost i požrtvovnost.

Biti PODMORNIČAR označava isključivo dobrovoljno izabran, vrlo moralan, discipliniran, po život težak i opasan, pojedinačno i kolektivno odgovoran i druželjubiv način života i rada koji traži visoku stručnost, hrabrost i požrtvovnost...

Ciljevi udruge

Ciljevi udruge su čuvanje, razvijanje i njegovanje podmorničarske profesije i tradicije, naučno i stručno izražavanje podmorničarstva, čuvanje i njegovanje zajedništva, drugarstva, međusobne pomoći i uvažavanja kao i promicanje ideje podmorničarske profesije.
Djelatnost  udruge
Svoju djelatnost Udruga ostvaruje:

1.

2.
Čuvanjem i njegovanjem uspomene na hrvatske podmorničare

Istraživačkim radom temeljenim na činjenicama i događajuma u podmorničarstvu.

3.

4.
Stručnim raspravama, predavanjima, publicističkom  djelatnošću i prigodnim izložbama.

Kontakti i razmjena iskustava sa ostalim asocijacijama država koje imale, koje su imale  i kojke žele imati u svojim ratnim mornaricama podmorničke snage

Štand udruge 'Podmorničar na sajmu Nautike
"Pula Boat Fair, Pula 2015.

Aktivnosti udruge

U realizacija svojih aktivnosti Udruga ostvaruje suradnju sa organima vlasti, sličnim udrugama građana, stručnim udruženjima, naučnim ustanovama i svim fizičkim i pravnim subjektima koji pomažu u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti udruge.

Tko može biti član udruge?

Udrugu čine redovni, počasni i pomažući članovi:

Redovni član je svaka osoba koja je imala status podmorničara,
- Počasni član je osoba koja nije imala status podmorničara ali je svojim radom dala značajni doprinos razvoju i usavršavanju podmorničarstva kao i fizičke i pravne osobe, od društvenog značaja i ugleda koje svojim radom mogu doprinjeti ostvarivanju ciljeva udruge.
Pomažući član je osoba koja nije imala status podmorničara ali svojim radom pomaže rad udruge.

Svi narečeni članovu dužni su prihvatiti ciljeve i Statut udruge.
 
 Naša Adresa
Kochova 1a
52100 Pula, Hrvatska
Tel: 385 52 222 217